Cacdfe7ac67df564fb81354f58a3f06cae95e2a6 A4b21d83b7b90bc9f24d5e3b6fea82ff77a7ebd1 תפריט

מי אנחנו?

נוער תל"ם היא תנועת הנוער של קהילות היהדות הרפורמית בישראל, המחנכת לאורח חיים יהודי המבוסס על המסורת היהודית, התרבות העברית-ישראלית והמחויבות החברתית לבנייתה של חברה צודקת. ברוח חזון הנביאים, פועלת נוער תל"ם לקידומו של שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית; לחידוש ערך הקהילה; לצדק חברתי; לקבלת זרמי היהדות הליברליים ולקידומה של יהדות פתוחה ופלורליסטית.

בכדי לתת לערכים ותפיסות אלו ביטוי ממשי, מציעה נוער תל"ם לחניכיה אורח חיים יהודי מתקדם אלטרנטיבי. גישתנו החינוכית היא ליברלית ובלתי פורמלית ומטרתה לאפשר לנוער להביע את עצמו באופן יצירתי.

מלבד מחנה חווי"ה, המהווה שיא הפעילות השנתית, חניכי וחניכות התנועה נפגשים בפעילויות שבועיות המתקיימות בסניפי נוער תל"ם, בנוסף להשתתפות  בטיולים, סמינרים וכנסים.

למידע נוסף, ניתן להיכנס לדף נוער תל"ם בפייסבוק.